Plokščių stogų dengimas, įrengimas, remontas, atnaujinimas, šiltinimas

Technologija

Sukaupėme ilgametę patirtį ir dalindamiesi apžvelgiame pagrindinius dalykus, kurie būtini kokybiškam stogo remontui ar naujo stogo įrengimui atlikti.

Pagrindiniai bendrieji reikalavimai kokybiškam stogo darbų atlikimui:

•    nuspręsti koks bus stogas – eksploatuojamas ar neeksploatuojamas;
•    pasirinkti tinkamas apšiltinimo medžiagas;
•    pasirinkti tinkamas bitumines ritinines dangas;
•    parengti kokybiškas detales darbų atlikimui;
•    pasirinkti kvalifikuotą įmonę darbams atlikti.

Pagrindiniai specialieji reikalavimai:

•    stogai turi būtų atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai turi būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.05.02:2008 [5.2] reikalavimus;
•    stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus (STR 2.01.04:2004) [5.3];
•    stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius;
•    stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, kur parapeto aukštis mažesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo;
•    visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60-80 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis;
•    parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm;
•    parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°;
•    stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių nei 5 mm vandens balų;
•    visur remtis medžiagų gamintojo rekomendacijomis.

Pagrindinės detalės:

Informacija ruošiama…